Ustawienia systemowe w terapii i coachingu 26.10.2024-13.04.2025 - BRAK MIEJSC

Szkolenia i warsztaty
Ramowy zarys szkolenia

Szkolenie zapoznaje z metodą ustawień systemowych Berta Hellingera, ze szczególnym uwzględnieniem techniki indywidualnej (praca terapeuta / coach - klient, bez udziału grupy). Obejmuje zarówno naukę ustawień grupowych, jak i techniki pracy indywidualnej, takie jak (a) ustawienia w przestrzeni (terapeuta / coach posługuje się kartkami lub innymi przedmiotami, które mogą reprezentować elementy systemu); (b) ustawienia za pomocą figurek / wskaźników.

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się psychoterapią, terapią uzależnień, doradztwem psychologicznym, coachingiem, a także do tych, którzy zamierzają pracować w którymś z tych obszarów i do wszystkich, którzy pragną rozwiązywać swoje problemy i są zainteresowani rozwojem osobistym i intelektualnym. Całość szkolenia to siedem dwudniowych zjazdów.

W trakcie szkolenia uczestnicy pracują w parach bądź trójkach, przyglądają się ustawieniom klientów „z zewnątrz”, oraz pracują ustawieniowo ze sobą nawzajem, pod kontrolą prowadzącego. Bardzo ważnym aspektem szkolenia jest możliwość przepracowania własnych problemów psychologicznych, relacyjnych, zawodowych.

Szkolenie integruje formuły dwóch kursów "Ustawienia systemowe grupowe i indywidualne" i "Coaching systemowy".

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Teoria ustawień systemowych. Dynamiki systemowe i skutki ich pomijania, granice systemu rodzinnego, negatywne efekty wykluczenia z systemu, uwikłanie, nieświadome postawy. „Porządki miłości”, „zdania mocy”. Systemowe przyczyny problemów (psychicznych, somatycznych, życiowych). Drogi, na których dokonują się zmiany w ustawieniach systemowych.

 • Systemy rodzinne, partnerskie, zawodowe, organizacyjne. Systemowe uwarunkowania sukcesu i porażki, zdrowia i choroby. Różne rodzaje zaburzeń psychicznych, behawioralnych i życiowych a ustawienia systemowe. Ustawienia systemowe w psychosomatyce i psychoonkologii. Superwizja systemowa.

 • Proces terapii / coachingu systemowego – obraz diagnostyczny i obraz rozwiązania; zdania mocy; układy rozwiązań; właściwa postawa terapeuty / coacha (podejście fenomenologiczne, „niezależność od historii”, przeformułowywanie problemu, korzystanie z intuicji systemowej, szacunek dla klienta) i inne. Zasady prowadzenia rozmowy wstępnej – powstrzymywanie się od prób werbalnego rozwiązania sprawy (problemu), zbieranie istotnych informacji, otwartość na punkt widzenia klienta, wrażliwość na słowa klienta i inne.

 • Wprowadzenie w techniki pracy indywidualnej – praca z kartkami, przy pomocy figurek i wskaźników.
 • Obserwacja i analiza pracy terapeutycznej Berta Hellingera (materiały wideo). 
Prowadzenie

Damian Janus ukończył psychologię, filozofię oraz religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada specjalizację z psychologii klinicznej i psychoonkologii. Przeszedł szkolenia w zakresie terapii Gestalt, hipnozy, pracy z ciałem. Od kilkunastu lat jest związany z Krakowskim Kołem Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej, gdzie bierze udział w seminariach oraz odbywa własną psychoanalizę. Terapeuta ustawień systemowych, wyszkolony zgodnie ze standardami Niemieckiego Towarzystwa Rozwiązań Systemowych, członek ISCA (International Systemic Constellations Association).

Damian Janus jest autorem pierwszego akademickiego przedstawienia terapii Hellingera w 7 tomie podręcznika „Psychoterapia” (red. Grzesiuk, Suszek, Eneteia, 2012), a także książek dotyczących ustawień wydanych w Polsce i za granicą:

 • Ustawienia systemowe Berta Hellingera. Przełom w psychoterapii i wiedzy o człowieku, Virgo, 2018
 •  Systemic Constellations: Theory, Practice, and Applications, Lexington Books 2021
 • Family Constellations: A Breakthrough in Psychotherapy and Human Sciences, Lexington Books, 2022
Miejsce szkolenia

Kraków, ul. gen. Józefa Sowińskiego 3

Ramy czasowe

7 spotkań weekendowych: 26-27 października, 23-24 listopada, 14-15 grudnia 2024, 11-12 stycznia, 15-16 lutego, 15-16 marca, 12-13 kwietnia 2025.
Godziny zajęć: soboty 10-18, niedziele 10-16.

Cena szkolenia
 • 8 000 zł w przypadku jednorazowej wpłaty na pierwszym zjeździe lub
 • 9 000 zł w przypadku płatności w ratach.
Informacje dodatkowe
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenie z liczbą godzin i tematami.
 • Dla chętnych będzie możliwość zakupu figurek (Aufstellungsfiguren).
 • Osoby, które chcą otrzymać fakturę na swoją firmę (lub firmę swojego pracodawcy), prosimy o dane najpóźniej w dniu uiszczenia opłaty.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie z ważnych przyczyn.
Zgłoszenie udziału

UWAGA: BRAK MIEJSC

Zgłoszenia udziału oraz wszelkie pytania związane ze szkoleniem prosimy kierować telefonicznie lub mailowo:
telefon: 693 671 519
e-mail: rozwiazaniasystemowe@gmail.com

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapytaj o wolne miejsce
Zapisz się na szkolenie