SUPERWIZJA SYSTEMOWA

Grupa Superwizyjno-Treningowa
Celem Grupy jest:
 
- pomoc terapeutom i coachom w zrozumieniu klientów i problemów, z którymi pracują
- zainicjowanie pozytywnych zmian w procesach, które prowadzą
- praca nad problemami osobistymi i zawodowymi

 
Ponadto dla osób pracujących ustawieniowo:
- doskonalenie własnego warsztatu terapeutycznego
- nabywanie praktyki, poczucia swobody i kompetencji w pracy z klientami

 
Z superwizji systemowej mogą skorzystać nie tylko osoby pracujące ustawieniowo. Mogę zagwarantować, że każdy terapeuta, niezależnie od metody jaką stosuje, wyciągnie z niej korzyści. Pomoże mu ona lepiej zrozumieć proces interpersonalny, który ma miejsce w aktualnie prowadzonej terapii, klienta lub samego siebie w roli terapeuty.

Superwizja systemowa daje możliwość wejrzenia w nieświadome aspekty relacji terapeutycznej, które wyznaczają niekiedy prawdziwy kierunek terapii, odmienny od świadomych założeń terapeuty. Bez ich rozpoznania może się okazać, że wcale nie zmierzamy z klientem (pacjentem) tam, dokąd byśmy chcieli. Jest to szczególnie ważne w przypadku psychoterapii wglądowych, takich jak psychoterapia psychodynamiczna.

Superwizja systemowa naświetla rzeczywiste przyczyny problemu klienta. Obraz, jaki wówczas się wyłania bywa zaskakujący, zawsze jednak dotyka tego, co najważniejsze w dynamice problemu. Tak właśnie działają ustawienia systemowe, że niejako automatycznie nakierowują się na to, co w danej sprawie czy w danym czasie najistotniejsze.

Działanie superwizji systemowej nie sprowadza się do sfery racjonalności. Nie tylko dostarcza wiedzy o kliencie, relacji i procesie terapeutycznym. Ustawienia systemowe, będące podstawą tej superwizji, mają działanie transformujące.
 
Ostatnim zastosowaniem superwizji systemowej, o którym wspomnę jest superwizja zespołu. Zespoły ludzkie często przeżywają kryzysy. Pojawiają się nieporozumienia, brak właściwej komunikacji, podziały, defetyzm. Ustawienia systemowe dają unikalną, niedostępną w ramach innych podejść, metodę pomagania w pracy zespołom ludzkim i instytucjom, niezależnie od tego, czy chodzi o poradnie, firmy czy korporacje. Bardzo ważne i praktycznie użyteczne jest to, że aby pomóc organizacji, nie potrzeba angażować całego zespołu, wystarczy kilka osób, a czasami nawet jedna.
 
Dla absolwentów kursów „Ustawienia Systemowe Grupowe i Indywidualne” oraz „Coaching Systemowy” proponowana Grupa Superwizyjno-Treningowa stanowi drugi etap szkolenia i będzie zakończona certyfikatem (wymagany jest udział w 6 spotkaniach).